sumanymas

sumanymas
sumãnymas sm. (1)sumanyti. 1. sugalvotas veiksmų, veikimo planas, užsimojimas, ketinimas: Vienas sumanymas lindo paskui kitą, bet visi netiko, buvo neišpildomi J.Bil. Bet svajonės greitai nyksta, o sumanymai nevyksta, jei nedirbama rimtai J.Jan. Laurynas nemėgo savo sumanymus visiems aiškinti LzP. O jūs, kurie taip daug žadėjot ir norus skelbėte gražius, kur šventą ugnį tą padėjot ir tuos sumanymus plačius?! Mair. ^ Daug medžių girioje, dar daugiau sumanymų galvoje KrvP(Nmn). Daug sumanymų, maža darbų KrvP(Mrk). 2. susigaudymas, susiorientavimas, sumanumas, išmaningumas: Tai nesumãnymas anos! J. Kožnas spietlius kitaip yra semamas, dėl to ir vis kitokio sumanymo reik S.Dauk. | refl. KI528: Greitas susimãnymas KI506. \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sumanymas — sumãnymas dkt. Tėvai̇̃ pri̇̀tarė sūnaũs sumãnymui vèsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sumanymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Suvokimas ar idėjos formuluotė, pagal kurią gali būti nustatyta atitinkama procedūra, kaip kas turi būti atlikta ar įvykdyta nurodant atlikimo būdą. atitikmenys: angl. concept pranc. concept …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • operacijos sumanymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aiški ir trumpa vado pasirinkto veiksmų uždaviniui atlikti varianto formuluotė. atitikmenys: angl. concept of operations pranc. concept de l’opération; idée de manoeuvre …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • concept — sumanymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Suvokimas ar idėjos formuluotė, pagal kurią gali būti nustatyta atitinkama procedūra, kaip kas turi būti atlikta ar įvykdyta nurodant atlikimo būdą. atitikmenys: angl. concept pranc. concept …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • išmonė — ìšmonė sf. (1) BŽ531, NdŽ 1. supratimas, išmanymas; protas; gudrybė; išmintis: Brolis dėl savęs turi gerą ìšmonę, t. y. išmano, kaip apsiversti J. Ne ant nuomonės eik, ale dirbk su ìšmone J. Ìšmonę didelę turi – ir nutuokia, ir išmano, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ketas — kẽtas sm. (4) ketinimas, žadėjimas, sumanymas: Mano kẽtą šuo pagavo (sumanymas neįvyko) Kv. Marti savo užgaide turi visokius ketùs J. Aš tariau, kad ketaĩs išeis, t. y. ant ketėjimo pasibaigs, bet ne: jau įvyko, padarė J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manymas — mãnymas sm. (1) K → manyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl. → manyti 8 (refl.): Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramanymas — pramãnymas sm. (1) → pramanyti. 1. išgalvotas, nesamas dalykas: Jo tvirtinimai – aiškiai suprantami pramanymai rš. Ir jiems regėjos kaipo pramanymas žodžiai jų, ir netikėjo joms BtLuk24,11. | refl.: Proletarinė kultūra nėra atsiradusi nežinia iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • roda — 1 ×rodà (brus. paдa, l. rada) sf. (2) Dk, NdŽ, OZ47, Dgl, Pc, Vkš, Vvr, Krkl, (4) Jn, Kt, Lš, Rud, roda (1) NdŽ; SD276, Q404, P, N, M 1. Al, Lš, Upt, Šl, Škn, Skrd, Gd, Kv, Dr patarimas: Rodą gavau, t. y. man parodė, ką dirbti J. Duok rõdą, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmanymas — užmãnymas sm. (1) → užmanyti. 1. sumanymas, pasiūlymas: Jokūbas karštai ieškojo kelio savo užmanymams įvykinti Žem. Tu mano brolis, ir man baisu, kad nežūtum pildydamas tokį pavojingą užmanymą V.Piet. Tavo užmãnymas man nepatinka KII382. Tuodu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”